מנהלת מכון הקרינה

פיזיקאי רפואי ראשי

מ"מ רנטגנאית ריפוי ראשית

מרכזת תחום קרינה